Disclaimer

�Peter Bax bvba�

Deze website werd met de grootste zorg opgesteld. Mochten er in onze mededelingen toch fouten of vergissingen voorkomen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Neem altijd persoonlijk contact met ons op, zodat wij volledige informatie en begeleidend advies kunnen verschaffen over de producten en/of diensten waarvoor u interesse heeft.

www.peterbax.be is een initiatief van Peter Bax bvba te Weelde.

Van deze website mag niets worden overgenomen of verveelvoudigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peter Bax bvba.

contacteer ons